MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Centrum pro zdravou chůzi // Center for Healthy Gait

Jednou z našich hlavních specializací je diagnostika a léčba vadného postavení dolních končetin a poruch chůze v dětském a adolescentním věku. Disponujeme exkluzívním know how v kineziologickém a neurofyziologickém přístupu k těmto vadám s využitím naší originální reflexní diagnostické a rehabilitační techniky FPIT.
 
//
 
 One of our main specialization is the diagnostics and treatment of faulty position of the lower limbs and gait disorders in childhood and adolescence. We have exclusive know-how in kinesiological and neurophysiological approach to these disorders using our original reflex diagnostic and rehabilitation technique FPIT.

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024