MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Služby // Services

Vyberte si ze široké nabídky našich vlastních a kontrahovaných specializovaných zdravotnických služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv zdravotním problémem, dotazem, či připomínkou. 

Přestože je současná medicína stále více rozdělená do úzce specializovaných a vzájemně málo spolupracujících odborností, na naší klinice se snažíme o zcela opačný přístup: Nemocného vnímáme vždy jako celek ve všech jeho souvislostech a snažíme se o komplexní přístup k diagnostice a řešení jeho zdravotních problémů. Protože je NeuroCentrum Clinic zaměřená hlavně na dětskou a dospívající klientelu, klademe přitom zvláštní důraz na jejich vývojové aspekty. Nemocné přijímáme k jednorázové konzultaci i k soustavné péči. 

(*služby zajišťované spolupracujícími odborníky)

 

Poruchy nervového systému

Neurologie a dětská neurologie, 

neurochirurgie, neurorehabilitace, 

klininická logopedie* a klinická psychologie*

 

// 

 

Nervous System Disorders

Neurology and Pediatric Neurology, 

Neurosurgery, Physiotherapy and Neurorehabilitation, 

Clinical Speech Therapy and Clinical Psychology

Poruchy pohy bového aparátu

Neurochirurgie, 

ortopedie*, 

fyzioterapie

 

//  

 

Musculoskeletal Disorders

Neurosurgery, 

Orthopedics, 

Physiotherapy

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024