MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Internetová offline Poradna // Offline internet Counseling

 

NeuroCentrum Clinic provozuje specializované poradny, na které se můžete obrátit s některými specifickými problémy, aniž byste museli mít doporučení svého praktického lékaře (v takovém případě se jedná o službu hrazenou klientem). Součástí poraden je i (bezplatné) internetové poradenství, které Vám pomůže získat základní obecnou orientaci v dané problematice. Dotazy můžete psát na emailovou adresu poradna@neurocentrum.cz. Jednotlivé poradny mají na našem serveru vlastní stránky, kde naleznete odkazy na souhrnné články k dané problematice určené laické veřejnosti a odkazy na stránky s odpověďmi na typické často kladené otázky k danému tématu. Možná právě tam najdete odpovědi na to, co Vás zajímá. Pokud Váš dotaz směřuje do oblasti, pro kterou není v menu odpovídající specializovaná poradna, pošlete nám dotaz na poradna@neurocentrum.cz. Od internetového poradenství neočekávejte konkrétní řešení vašich problémů. To Vám můžeme navrhnout až na základě odborného vyšetření a zevrubného posouzení Vaší konkrétní situace v rámci osobní ambulantní konzultace, kterou si můžete domluvit na emailové adrese recepce@neurocentrum.cz nebo telefonicky cestou recepce NeuroCentrum Clinic na čísle +420 604 265 487 (pro objednání volejte recepci jen v pracovních dnech mezi 8:00 a 12:00). Na základě této konzultace je možné převzetí nemocného do řádné péče naší ambulance (zde je péče klientům sluvních pojišťo ven již plně nebo částečně hrazena zdravotní pojišťovnou v souladu s aktuálně platnými smluvními vztahy NeuroCentra Praha s českými zdravotními pojišťovnami a/nebo klientem). Na adresu poradna@neuroce ntrum.cz nám můžete poslat i své náměty na zřízení dalších specializovaných poraden nebo dotazy, které nelze zařadit do některé ze specializovaných poraden.

 
UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv informace, které získáte prostřednictvím tohoto serveru, slouží pouze pro Vaše poučení a nejsou v žádném případě návodem k léčení. Zdravotní stav nemocného musí posoudit lékař, který teprve na základě odborného vyšetření nemocného může stanovit správnou diagnózu a vhodnou léčbu nebo jiný postup! Provozovatel tohoto serveru nenese žádnou zodpovědnost za obsah odkazovaných www stránek! Provozovatel tohoto serveru nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé nerespektováním těchto upozornění!
 
//
 
 WARNING: Any information that you obtain through this site, are only for your guidance and are in no way the instructions for treatment. The doctor must assess the health status of the patient. The doctor, based on expert examination of the patient, can establish a correct diagnosis and appropriate treatment or another process in! The operator of this site takes no responsibility for the content of linked websites! The operator of this site shall not be liable for any damages caused by failure to respect these instructions! 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024