MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Alternativní telefonní čísla recepce NeuroCentrum Clinic // Alternative phone numbers for NeuroCentrum Clinic reception

04.02.2023 01:42

PROVOZNÍ SDĚLENÍ NeuroCentrum Clinic: Vzhledem k aktuálním občasným technickým potížím na telefonním čísle recepce NeuroCentrum Clinic +420 604 265 487 Vám může naše asistentka volat kvůli potvrzení termínu konzultace i z alternativních čísel +420 603 289 533 nebo +420 241 096 290. Přijímejte proto prosím hovory ze všech výše uvedených čísel. Pokud nám chcete nahlásit zrušení Vaší rezervace (třeba z důvodu nemoci), volejte prosím na telefonní čísla recepce v pořadí, v jakém jsou výše uvedena (alternativní čísla používejte jen v krajním případě). S recepcí můžete i nadále komunikovat také e-mailem na adresu recepce@neurocentrum.cz. Stále platí pravidlo, že nové klienty objednáváme na základě strukturované žádosti zaslané e-mailem na adresu ambulance@neurocentrum.cz podle instrukcí uvedených na stránkách www.neurocentrum.clinic

Děkujeme za pochopení

prim. MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

OPERATING SCHEDULE NeuroCentrum Clinic: Due to the current occasional technical problems at the NeuroCentrum Clinic reception phone number +420 604 265 487, our assistant can call you to confirm the consultation date from alternative numbers +420 603 289 533 or +420 241 096 290. Please accept calls from all of the above numbers. If you wish to report a cancellation (for example, due to illness), please call the reception telephone numbers in the order listed above (use the alternative numbers only as a last resort). You can also continue to communicate with the reception by e-mail at recepce@neurocentrum.cz. As a general rule, we still book new clients on the basis of a structured request sent by email to ambulance@neurocentrum.cz, following the instructions on www.neurocentrum.clinic. 

 
Thank you for your understanding 
 
prim. Boris Zivny, MD, IFAANS, FAACPDM

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024