MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Členství v americké odborné společnosti American Academy of Osteopathy // Membership in an American professional society, the American Academy of Osteopathy

07.05.2021 12:59

Primář NeuroCentrum Clinic MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM, je od 4.3.2021 členem další americké odborné instituce - American Academy of Osteopathy. Spolupráce s touto akademií usnadní především přístup k novým informacím, výměnu klinických zkušeností, ale i spolupráci na výzkumných projektech.

//

The medical director of the NeuroCentrum Clinic Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM, became a member of another American professional institution, the American Academy of Osteopathy, since March 4, 2021. Cooperation with this Academy will facilitate access to new information, exchange of clinical experience, and collaboration on research projects.

//

The medical director of the NeuroCentrum Clinic Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM, was honored with an offer of membership and on September 10, 2020, with subsequent admission as a member of the prestigious American professional society Congress of Neurological Surgeons.

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024