MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Členství v další prestižní americké odborné společnosti, American Academy of Pediatric Osteopathy // Membership in another prestigious American professional society, the American Academy of Pediatric Osteopathy

01.10.2022 02:59

Primář NeuroCentrum Clinic MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM, je od 30.9.2022 aktivním členem další americké odborné společnosti - American Academy of Pediatric Osteopathy. Spolupráce s touto akademií usnadní především přístup k novým informacím, výměnu klinických zkušeností, ale i spolupráci na výzkumných projektech cílených specificky na dětskou klientelu.

//

Chief of NeuroCentrum Clinic Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM, is an active member of another American professional society - American Academy of Pediatric Osteopathy - since 30.9.2022. Cooperation with this academy will facilitate access to new information, exchange of clinical experience, as well as cooperation on research projects specifically targeted at pediatric clients.

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024