MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o. /health

Covid-19 se přeceňuje. Chraňte sebe i ostatní, ale nepropadejte panice! // Covid-19 is overrated. Protect yourself and others, but don't panic!

29.03.2020 21:29

Dporučujeme Vaší pozornosti článek, jahož autorem je Karel Drba, který vyučuje imunologii a systémovou biologii na Katedře buněčné biologie Přírodověděcké fakulty Univerzity Karlovy. Poskytuje velmi střízlivý a odborně fundovaný pohled na problematiku SARS-CoV-2 / COVID-19.

-ZiB-

//

We want to draw your attention to an article written by Karel Drba, who teaches immunology and systemic biology at the Department of Cell Biology of the Faculty of Natural Science, Charles University. It provides a very sober and professional view of SARS-CoV-2 / COVID-19.

-ZiB- 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023