MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o. /health

Dočasné přerušení poskytování služeb v oboru fyzioterapie // Temporary discontinuation of physiotherapy services

03.01.2020 13:25

NeuroCentrum Clinic z provozních důvodů od 1.1.2020 do odvolání přerušuje poskytování služeb v oboru fyzioterapie. Fyzioterapeutickou péči do obnovení provozu v našem zařízení zajišťujeme pro naše klienty outsourcingem ve spolupráci s ověřenými partnery. Ostatní provoz kliniky zůstává nedotčen. Vzhledem k tomu, že většina nových klientů k nám přichází primárně k (do)vyšetření a stanovení vhodného léčebného (tedy i rehabilitačního) postupu, doporučujeme jim se se svými požadavky obrátit na naši recepci telefonicky na číslo +420 604 265 487 (v pracovních dnech mezi 7:00 a 12:00) nebo e-mailem na adresu recepce@neurocentrum.cz a objednat se nejdříve do naší odborné lékařské ordinace. Zde Vám při osobní konzultaci poskytneme všechny potřebné informace a doporučení dalšího postupu. Týká se to zejména dětí, dospívajících a adolescentů s nervovými, pohybovými a vývojovými poruchami, na jejichž diagnostiku a ambulantní léčbu se specializujeme, ale i dospělých klientů po (kupř. sportovních) úrazech nebo s akutními bolesti zad, krku, hlavy apod. V případě jakýchkoli pochybností, zda jsme pro diagnostiku a léčbu Vašich potíží relevantním poskytovatelem zdravotních služeb, můžete kontaktovat nejdříve naši poradnu e-mailem na adrese poradna@neurocentrum.cz a zeptat se.

//

  NeuroCentrum Clinic discontinues the provision of services in the field of physiotherapy for operational reasons from January 1st, 2020, until further notice. We provide physiotherapy care to our clients through outsourcing in cooperation with verified partners. Other clinic operations remain unaffected. Since most of our new clients come to us primarily for examination and to determine the appropriate treatment (and also rehabilitation) procedure, we recommend them to contact our reception by phone at +420 604 265 487 (on weekdays between 7:00 and 12:00) or by e-mail to recepce@neurocentrum.cz 
and make an appointment to our specialist medical office first. Here, we will provide you with all the necessary information and recommendations for further action. This applies especially to children, teenagers, and adolescents with nervous, movement, and developmental disorders, whose diagnosis and outpatient treatment we specialize, but also to adult clients after (e.g. sports) injuries or suffering from acute back, neck, head, etc. If you have any doubts as to whether we are a relevant provider of health services for the diagnosis and treatment of your problems, you can first contact our clinic by e-mail at poradna@neurocetrum.cz and ask.

 

-ZiB-          

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023