MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Důležitá informace v souvislosti s pandemií COVID-19 // Important information concerning the COVID-19 pandemic

09.03.2020 15:13

Provoz ambulance NeuroCentrum Clinic zatím není v souvislosti s nemocí COVID-19 nijak omezen, epidemiologickou situaci v souvislosti s pandemií ale průběžně sledujeme. 

Žádáme všechny klienty, resp. jejich doprovázející osoby, aby nás navštěvovali pouze v případě, že nemají příznaky akutního respiračního onemocnění a že nepřišli v posledních dvou týdnech do blízkého kontaktu s osobami, které takové příznaky mají a které nebyly testovány na onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem. Odložte termín návštěvy naší kliniky i v případech, že jste pobývali v epidemiologicky rzikových oblastech a neprošli jste povinnou nebo doporučenou dvoutýdenní karanténou. V případě jakýchkoli pochybností nás prosím předem kontaktujte telefonicky na čísle +420 603 740 167. 

Na druhé starně, s ohledem na rychle se měnící globální i lokální epidemiologickou situaci doporučujeme všem našim stávajícím i potenciálním klientům vyšetření/ošetření u nás bez vážného důvodu neodkládat, protože v případě nepříznivého vývoje mohou být i v ČR cestování a/nebo provoz zdravotnickych zařízení omezeny. Přitom zejména u dětí s vývojovým problémem je čas důležitým faktorem. Zatím je situace klidná, ale nikdo neví, jaká bude za pár týdnů.

prim. MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

The operation of the NeuroCentrum Clinic is not limited to COVID-19 yet, but we are continuously monitoring the epidemiological situation in connection with the pandemic.
 
We ask all clients and their accompanying persons to visit us only if they do not have symptoms of acute respiratory disease and have not come into close contact with persons who have such symptoms and who have not been tested for COVID-19 with negative results in the last two weeks. Postpone the visit to our clinic even if you have been in epidemiological risk areas and have not passed the mandatory or recommended two-week quarantine. In case of any doubts, please contact us in advance by phone at +420 603 740 167.
 
On the other hand, given the rapidly changing global and local epidemiological situation, we recommend that all our existing and potential clients do not postpone examination/treatment here without an important reason, because in the event of unfavorable development travel and/or operation of medical facilities may be limited. Especially in children with developmental problems, time is an essential factor. So far, the situation is calm, but no one knows what it will be in a few weeks.

  The operation of the NeuroCentrum Clinic is not limited to COVID-19 yet, but we are continuously monitoring the epidemiological situation in connection with the pandemic.

We ask all clients and their accompanying persons to visit us only if they do not have symptoms of acute respiratory disease and have not come into close contact with persons who have such symptoms and who have not been tested for COVID-19 with negative results in the last two weeks. Postpone the visit to our clinic even if you have been in epidemiological risk areas and have not passed the mandatory or recommended two-week quarantine. In case of any doubts, please contact us in advance by phone at +420 603 740 167.

On the other hand, given the rapidly changing global and local epidemiological situation, we recommend that all our existing and potential clients do not postpone examination/treatment here without an important reason, because in the event of unfavorable development travel and/or operation of medical facilities may be limited. Especially in children with developmental problems, time is an essential factor. So far, the situation is calm, but no one knows what it will be in a few weeks.

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM, director of the Clinic

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024