MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Levné ubytování v dochozí vzdálenosti od NeuroCentrum Clinic // Cheap accommodation within walking distance of NeuroCentrum Clinic

11.11.2022 11:08

Vzhledem k tomu, že léčba některých neurovývojových poruch u dětí vyžaduje opakované návštěvy NeuroCentrum Clinic, které je vhodné realizovat s krátkými intervaly, může být pro klienty cestující k nám z větší vzdálenosti výhodné se na omezenou dobu ubytovat v blízkosti kliniky (přibližně 15 minut chůze, 5 minut autem) a vyhnout se tak dlouhým dítě zatěžujícím přesunům dopravními prostředky a ještě i ušetřit. V dochozí vzdálenosti od kliniky je k dispozici prověřená přívětivá ubytovací kapacita v Apartmá u Bendlů. Ubytování s veškerým potřebným komfortem a vybavením je vhodné i pro rodiny s malými dětmi. Prostředí penziónu je velmi tolerantní i k plačícím kojencům a batolatům, se kterými je tak možné bez problémů provádět veškerá cvičení doporučená mezi návštěvami naší odborné ambulance. Všechny potřebné informace o vybavení, cenách a rezervaci najdete zde

-ZiB- 

//

We speak EnglishSince the treatment of some neurodevelopmental disorders in children requires repeated visits to the NeuroCentrum Clinic, which should be carried out at short intervals, it may be advantageous for clients travelling to us from a greater distance to stay for a limited period of time near the clinic (approximately 15 minutes by foot, 5 minutes by car) and thus avoid long and burdensome journeys by transport and even save money. Within walking distance of the clinic, there is a proven friendly accommodation facility in the Apartmá u Bendlů. Accommodation with all the necessary comforts and amenities is suitable for families with young children. The environment of the guesthouse is very tolerant even to crying babies and toddlers, with whom it is possible to perform all the exercises recommended between visits to our specialist clinic without any problems. All necessary information about facilities, prices and booking can be found here.

-ZiB-  

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024