MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Od 29.4.2019 upravujeme ceny za služby fyzioterapie pro samoplátce // From April 29, 2019 we adjust prices for physiotherapy services for self-payers

28.04.2019 20:55

Od 29. dubna 2019 upravujeme základní ceny našich fyzioterapeutických služeb pro samoplátce. Nově se budou pohybovat v rozmezí od 800 do 1000 Kč za terapeutickou jednotku (sezení) podle náročnosti terapie. Smluvní ceny jsou možné po domluvě s terapeutem. O ceně za služby se prosím informujte předem při objednání. Objednání na fyzioterapii je možné telefonicky v pracovních dnech dopoledne na čísle naší recepce +420 604 265 487 nebo kdykoliv e-mailem na adrese recepce@neurocentrum.cz. Pokud nám svůj požadavek na objednání budete psát e-malem, nezapomeňte kromě předmětu léčby uvést také svoje jméno a telefonní číslo, na kterém jste k zastižení. Těšíme se na vaši návštěvu 

//

Since April 29, 2019 we are adjusting the basic prices of our physiotherapy services for self-payers. Newly they will range from 800 to 1000 CZK per therapy unit (session) according to the intensity of therapy. Contract prices are possible by appointment with the therapist. Inform yourself about the price for the service in advance when ordering. Ordering for physiotherapy is possible by telephone on working days in the morning at our reception number +420 603 740 167 or by e-mail at recepce@neurocentrum.cz. If you write your e-mail ordering request, be sure to include your name and telephone number where you can be reached in addition to the subject matter. We look forward to your visit

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024