MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Omezená dostupnost on-line služeb recepce NCC během letních prázdnin 2022 // Limited availability of NCC online reception services during the 2022 summer holidays

11.07.2022 09:28
V době letních prázdnin 2022 (červenec a srpen) budou on-line služby recepce NeuroCentrum Clinic dostupné na telefonu +420 604 265 487 v pracovních dnech vždy dopoledne od 8:00 do 12:00 kromě 28. a 29. týdne (11. - 24. července 2022) a 33. a 34. týdne (15. - 28. srpna 2022). V uvedených termínech výluky z důvodu dovolených adresujte prosím veškeré své požadavky výlučně na e-mailovou adresu ambulance@neurocentrum.cz. Do e-mailu nezapomeňte uvést své kontaktní údaje včetně telefonního čísla, abychom Vás v případě potřeby mohli telefonicky kontaktovat.  
 
Děkujeme Vám za pochopení přejeme Vám hezké léto
 
-ZiB-

V době letních prázdnin 2022 (červenec a srpen) budou on-line služby recepce NeuroCentrum Clinic dostupné na telefonu +420 604 265 487 v pracovních dnech vždy dopoledne od 8:00 do 12:00 kromě 28. a 29. týdne (11. - 24. července 2022) a 33. a 34. týdne (15. - 28. srpna 2022). V uvedených termínech výluky z důvodu dovolených adresujte prosím veškeré své požadavky výlučně na e-mailovou adresu ambulance@neurocentrum.cz. Do e-mailu nezapomeňte uvést své kontaktní údaje včetně telefonního čísla, abychom Vás v případě potřeby mohli telefonicky kontaktovat.  

Děkujeme Vám za pochopení přejeme Vám hezké léto

-ZiB-

// 

During the 2022 summer holidays (July and August), the NeuroCentrum Clinic's online reception services will be available by calling +420 604 265 487 on weekdays from 8:00 am to 12:00 pm, except for weeks 28 and 29 (11 - 24 July 2022) and weeks 33 and 34 (15 - 28 August 2022). During these holiday closure dates, please direct all requests exclusively to ambulance@neurocentrum.cz. Be sure to include your contact information, including a phone number, in the email so that we can reach you by phone if necessary.  

Thank you for your understanding we wish you a nice summer

-ZiB-

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024