MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Studium metodologie vývojové vědy jako přípravný krok k velkému výzkumnému projektu NeuroCentrum Clinic // Studying the methodology of developmental science as a preparatory step for the large research project of the NeuroCentrum Clinic

16.09.2022 22:01

 

Naše věděcká pracovnice Bc. Veronika Živná, B.S. byla přijata ke studiu metodologie vývojové vědy (se zaměřením na psychologii) na prestižní University of Edinburgh (Skotsko, Velká Británie), School of Philosophy, Psychology and Language Sciences. Naplňujeme tak jeden velmi důležitý přípravný krok k zahájení velkého výzkumného projektu NeuroCentrum Clinic zaměřeného na somato-psychické vývojové souvislosti.

-ZiB-

//

Our researcher Bc. Veronika Živná, B.S. has been accepted to study Developmental Science methodology (with concentration in Psychology) at the prestigious University of Edinburgh (Scotland, UK), School of Philosophy, Psychology and Language Sciences. We are thus fulfilling one very important preparatory step towards the launch of a major NeuroCentrum Clinic research project focused on somato-psychological developmental contexts.

-ZiB-

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024