MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Vědečtí pracovníci NeuroCentrum Clinic navázali spolupráci s komunitou amerických klinických neuropsychologů // NeuroCentrum Clinic researchers have established collaborations with the American community of clinical neuropsychologists

25.03.2024 14:32

Vědečtí pracovníci NeuroCentrum Clinic, prim. MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM a Bc. Veronika Živná, BS, MSc, GMBPsS, navázali spolupráci s komunitou amerických klinických neuropsychologů prostřednictvím členství v jejích odborných společnostech American Academy of Clinical Neuropsychology (AACN) a National Academy of Neuropsychology (NAN).

//

NeuroCentrum Clinic researchers, medical director Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM and Veronika Živná, Bc, BS, MSc, GMBPsS, have established collaborations with the American community of clinical neuropsychologists through membership in their professional societies  American Academy of Clinical Neuropsychology (AACN) and National Academy of Neuropsychology (NAN).

-ZiB-

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024