MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o. /health

Veronika Živná prezentovala svoji studii z oblasti sportovní psychologie na International Student Research Conference // Veronika Živná presented her sports psychology study at the International Student Research Conference

13.05.2022 16:59

Naše věděcká spolupracovnice Veronika Živná, studentka psychologie na University of New York in Prague (UNYP, Česká republika) a na State University of New York, Empire State College (SUNY ESC, USA), dnes na výroční International Student Research Conference organizované UNYP prezentovala výsledky své studie z oblasti sportovní psychologie, které se setkaly s velkým odborným zájmem. Prezentovaná práce je zároveň její bakalářskou prací. Veronika se již během svého vysokoškolského studia zapojila do vědecké práce NeruoCentrum Clinic. V budocnu by se chtěla u nás věnovat hlavně problematice vývojové a klinické psychologie u dětí a dospívajících. Děkujeme Veronice za skvělou reprezentaci našeho týmu a přejeme jí hodně úspěchů v dalším studiu a profesní a sportovní kariéře. 

-ZiB-

//

Our research associate Veronika Živná, a student of psychology at the University of New York in Prague (UNYP, Czech Republic) and the State University of New York, Empire State College (SUNY ESC, USA), today presented the results of her study in the field of sport psychology at the annual International Student Research Conference organized by UNYP, which met with great professional interest. The work presented is also her undergraduate thesis. During her undergraduate studies, Veronika was already involved in the scientific work of the NeruoCentrum Clinic. In the future, she would like to focus on developmental and clinical psychology in children and adolescents. We would like to thank Veronica for the great representation of our team and wish her every success in her further studies and professional and sporting career.

-ZiB-

 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023