MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o. /health

Závazná pravidla pro žádost o přijetí nového klienta do specializované péče NeuroCentrum Clinic // Binding rules for the application for admission of a new client to the specialized care of NeuroCentrum Clinic

07.10.2020 15:45

Vzhledem k rostoucím požadavkům na naši péči je potřeba do objednávání vnést větší pořádek a ulevit tím mně a naší aktuálně přetížené recepci. Žádám všechny budoucí žadatele o naše služby o spolupráci, tedy aby se důsledně řídili níže uvedeným doporučením.

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PÉČE NeuroCentrum Clinic posílejte e-mailem VÝHRADNĚ na adresu ambulance@neurocentrum.cz (recepci na adrese recepce@neurocentrum.cz nebo na telefonu +420 604 265 487 kontaktujte prosím jen tehdy, pokud jste již našimi klienty a potřebujete řešit naléhavou provozní záležitost, jako třeba potvrzení nebo změnu domluveného termínu, zaslání chybějící dokumentace apod.).

Žádost by měla obsahovat:

OSOBNÍ DATA DÍTĚTE

- jméno a příjmení dítěte

- rodné číslo dítěte

- zdravotní pojištění dítěte

KONTAKTNÍ ÚDAJE RODIČŮ (zákonných zástupců)

- korespondenční adresa

- telefon (uvádějte číslo/čísla, na které/která se vám můžeme kdykoliv dovolat, přijímejte prosím hovory a čtěte SMS z telefonního čísla naší recepce +420 604 265 487)

- e-mailovou adresu (kterou průběžně monitorujete nebo pravidelně kontrolujete, kontrolujte i složky jako "spam", "nevyžádaná pošta" apod.; odpověď Vám přijde z adresy zivny@neurocentrum.cz ambulance@neurocentrum.cz nebo recepce@neurocentrum.cz)

- další komunikační kanály (WhatsApp, Messenger)

ANAMNÉZU

- podrobný popis předchorobí (těhotenství, porod, Apgar skóre, novorozenecká žloutenka a způsob její léčby, stav kyčelních kloubů a případná léčba, dosavadní psychomotorický vývoj, případná léčba, jiná souběžná onemocnění a jejich léčba, užívané léky a potravinové doplňky, alergie, prodělané operace, prodělané úrazy, dosavadní očkování a případné komplikace po něm)

- podrobný popis současného stavu dítěte (jeho aktuální dovednosti, vývojové odchylky, problémy, které u dítěte řešíte nebo o jejichž řešení usilujete, váš subjektivní názor na jejich příčiny a představy o způsobu řešení) a přehled dosavadní léčby současných problémů

- scany propuštecí zprávy dítěte z porodnice (porodopis), zpráv z dosud absolvování vyšetření (pediatrie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, oční, ORL, ..., zobrazovací vyšetření, laboratorní vyšetření, genetika, ..., pokud jsou k dispozici)

- fotografie a videa dokumentující současný stav dítěte, případně i současné způsoby léčby (cvičení)

Připojte též explicitní SOUHLAS ze zpracováním a archivací zaslaných osobních údajů, poskytnutých informací a textového a obrazového materiálu pro potřeby vyšetření a poskytování zdravotní péče, odborné vědecké a publikační účely (v souladu s pravidly GDPR).

Takto zpracované žádosti budou mít vyšší pravděpodobnost přednostního uspokojení.

Věřím, že tato pravidla přijmete s pochopením a předem Vám děkuji za jejich respektování

prim. MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM, NeuroCentrum Clinic

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022