MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Specializované poradny

Ke vstupu do specializované poradny použijte prosím odpovídající položku z menu na levé straně nebo níže! 
 
Poruchy vývoje dětí
Dětská mozková obrna (DMO)
Epilepsie
Vady nohou a chůze
Vadné dzžení těla, skolióza
(Pseudo-)ADHD & SomatoPsychický Syndrom (SPS)
Bolesti hlavy u dětí
Časné blokády všech úseků páteře (krční, hrudní, bederní) a pánve, KiSS & KIDD syndrom
Bolesti zad a krku
Periferní nervy
Hipoterapie
 
//
 

Please use the corresponding menu item on the left or below to enter the specialist counseling!

 
Developmental disorders of children
Cerebral palsy (CP)
Epilepsy
Faults of feet and gait
Poor posture, scoliosis
(Pseudo-)ADHD & SomatoPsychic Syndrome (SPS)
Headache in children
Early blockages of all sections of the spine (cervical, thoracic, lumbar) and pelvis, KiSS / KIDD syndrome
Back and neck pain
Peripheral nervs
Hippotherapy

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024