MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Co je to // What is it

FPIT = Léčba Falešnou Protprioceptivní Informací

je naše původní reflexní diagnostická a léčebná metoda využívající strukturouvané dráždění receptorů hlubokého čití (proprioreceptorů) ve svalech a šlachách.

// 

FPIT = False Proprioceptive Information Therapy

is our original reflex diagnostic and therapeutic method utilizing structured stimulation of the deep-sense receptors (proprioreceptors) in the muscles and tendons.

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024