MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Časné blokády páteře a pÁNVE, KISS a KIDD syndrom a příbuzné stavy u novorozenců, kojenců a větších dětí 

EARLY SPINAL AND PELVIC BLOCKAGES, KISS AND KIDD SYNDROME AND RELATED CONDITIONS IN NEWBORNS, INFANTS AND OLDER CHILDREN

 
KISS syndrom   =   Kopfgelenk-Induzierte Symmetrie-Störung (Dr. Biedermann)
 
KISS syndrom je způsobený nejčastěji kolemporodně vzniklou blokádou cerviko-kraniální junkce (CCJ, kloubního spojení mezi prvním krčním obratlem, atlasem, a spodinu lební, tzv. atlanto-okcipitálního kloubu), která vyvolává dráždění okolních bolestivých receptorů s následným bolestivým stahem (kontrakturou) svalů krku i jiných svalů kolem páteře. Protože blokáda bývá většinou asymetrická, je jedním z jejích vedoucích projevů asymterický postoj, jakož i asymetrie spontánních i indukovaných pohybových (mororických) projevů dítěte. Blokáda ovšem může být také oboustranná, což někdy komplikuje včasnou diagnostiku, protože typicky asymetrické příznaky mohou být hůře rozpoznatelné kvůli nemožnosti srovnání s druhou (nepostiženou) stranou. KISS syndrom se velmi často skrývá za obrazem takzvané predilekce hlavičky u novorozenců a kojenců. Na jednoduché blokády CCJ a horní krční páteře v drtivé většině případů nasedají blokády i kaudálnějších úseků osového orgánu (zejména střední a dolní krční páteře, hrudní páteře a pánevního kruhu; všechny se vyskytují jednostranně i oboustranně v různých kombinacích; pracovně toto označujeme jako KISS+). Ty postupně mohou svými projevy (viz níže) v klinickém obrazu převládnout; z původně malého problému se tak může stát velký problém. Vzhledem k rizikům vážného ohrožení psychomotorického vývoje dítěte s nevyřešenou blokádou CCJ a dalších úseků osového orgánu je nutná časná a správná diagnostika a léčba tohoto stavu. Podobné projevy, jaké vídáme u KISS (nebo spíše KISS+) syndromu, mohu provázet i některé centrální (mozkové) poruchy psycho-motorického vývoje vyžadující zcela jiné terapeutické postupy. To platí i naopak. Některé vývojové poruchy mohou imponovat jako centrální, a přitom se může jednat o projevy nerozpoznané blokády CCJ nebo jiných úseků osy. Značná části blokád krční páteře u novorozenů je následkem kolemporodního poranění (perinatálního traumatu). Ve všech případech je tedy nutné nejdříve vyloučit svalové a kostní poranění. Ze všech výše uvedených důvodů je potřeba děti s podezřením na KISS řádně vyšetřit zkušeným specialistou na vývojové poruchy u dětí dříve, než se začne s jajkokoliv léčbou. Některé léčebné postupy mohou být v určitých situacích zcela nevhodné, a to nejen neúčinné, ale dokáží stav dítěte dokonce významně zhoršit. Jako příklad rizikového postupu lze úvést aplikaci Vojtovy metody reflexní lokomoce u dětí s KISS resp. KISS+ syndromem. Z tohoto důvodu zde nevádíme žádné návody, jak KISS / KISS+ syndrom u dětí léčit. Terapeutický plán musí být založený vždy na zevrubném vyšetření dítěte.  
 
Typické příznaky KISS / KISS+ syndromu jsou:
 
- Záklon, úklon a stočení hlavy do strany
- Projevy dráždění krčního sympatiku (Hornerova triáda) - mióza (relativní zúžení zorničky), ptóza (relativní pokles očního víčka) a enopthalmus (oční bulbus zapadlý relativně hlouběji v očním důlku)
- Prohnutí trupu do tvaru C nebo D (podle strany)
- Hyperextenze trupu (prohnutí trupu do záklonu, do luku), špatná tolerance polohy na bříšku
- Blokády meziobratlových kloubů hrudní páteře (hlavně jejích horních a středních partií)
- Asymetrické postavení pánve s blokádou křížokyčelního kloubu (SIK) 
- Neztišitelný pláč, poruchy spánku, nechopnost zklidnění a odpočinku
- Problémy při sání (kojení), zvracení (gastro-ezofageální reglux), trávicí potíže, problematické vyprazdňování stolice
 
 
MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM
 
 
Dotazy k uvedené problematice nám posílejte na e-mailovou adresu poradny poradna@neurocentrum.cz.
 
V zájmu šíření osvěty si vyhrazujeme právo zveřejnit Vaš dotaz společně naší odpovědí v anonymizované podobě (Vaši anonymitu zaručujeme, nezveřejníme žádnou obrazovou dokumentaci od Vás bez Vašeho výslovného souhlasu). Pod odkazem FAQ (Frequently Asked Questions, často kladené otázky) níže najdete nejen naše odpovědi na modelové otázky zaslané do naší poradny, ale také naše odpovědi na některé dotazy řešené ve facebookové diskusní skupině KISS syndrom - sdílení zkušeností (označené fb-KISS). 
  

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024