MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Poradna pro vady nohou a dolních končetin a poruchy chůze u dětí a dospívajících

Vtáčení špiček (intoeing)

MUDr. Boris Živný 

Vtáčení špiček (tzv.  intoeing) je poměrně častá vada chůze u dětí. Objevuje se často již u batolat a může přetrvávat až do dospělosti. Zvláště v případech, kdy dítě při chůzi zakopává a/nebo když je vtáčení asymetrické (jen na jedné straně nebo na jedné straně výrazně více než na druhé), případně je-li vtáčení špiček spojené s našlapováním přes špičky (dítě nedošlapuje na paty nebo při chůzi paty odlehčuje, chůze má houpavý charakter), resp. s chůzí po jedné nebo obou špičkách, zaslouží dítě odborné vyšetření a případně i léčbu. Porucha může mít původ strukturální (vadný růst dolních končetin - spadá do odborné kompetence ortopeda), nebo funkční (vadná pohybová koordinace - spadá do odborné kompetence specialisty na poruchy nervosvalového charakteru). Funkční příčiny jsou mnohem častější než příčiny strukturální. Jsou u většiny dětí řešitelné poměrně jednoduchou reflexní terapií (tzv. FPIT trimming a/nebo FPIT tuning), která přináší zpravidla úplnou úpravu poruchy, a to v reálném čase. Citovaná metoda nevyžaduje prakticky žádnou spolupráci dítěte (což je jednou z jejích nesporných výhod nejen u nejmenších dětí), a proto ji lze úspěšně využít u dětí jakéhokoliv věku. Nejúčinnější je tato léčba u dětí do 3 let věku, kde již po několika týdnech terapie může dojít k úplné normalizaci chůze, zatímco u dospívajících bývá k trvalému zlepšení chůze třeba i několikaměsíční intenzivní léčba. Cvičení (reflexní stimulace) nezabere mnoho času (pár minut 2-4x denně). Terapii musí ovšem předcházet podrobné klinické vyšetření dítěte, zejména jeho nervových funkcí a pohybových dovedností vč. analýzy vývoje dítě a všech potenciálních rizikových faktorů vývoj ovlivňujících od narození až do současnosti, jakož i analýza jeho držení těla, pohybových návyků, speciálních nároků na jeho pohybový aparát (sportovní aktivity, obezita, ...) aj. Jedině tak je možné vytvořit každému dítěti individuální terapeutický postup šitý na míru jeho individuálním potřebám. Bagatelizace vadné chůze dětí se nevyplácí a neřešení tohoto problému může vyústit v řadu potíží s pohybovým aparátem buď již v dětství a dospívání, nebo až v dospělém věku. Z naší zkušenosti mohu potvrdit, že pokud si vadné chůze všimne i laik (obvykle maminka nebo jiní členové rodiny), jedná se ve většinou o vadu zasluhující odborné vyšetření a následně i odbornou pomoc. Pokud tedy řešíte problém chůze Vašeho dítěte, mohu Vám nabídnout ambulantní konzultaci v našem centru v Praze, kde se také těmito poruchami systematicky zabýváme.

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023