MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o. /health

Ordinační doba // Consulting hours

V pracovních dnech je řádná ordinační doba NeuroCentrum Clinic zpravidla od 8:00 do 15:30, avšak pružně ji přizpůsobujeme poptávce po zdravotnických službách a provozním potřebám a možnostem kliniky. Pokud se změna ordinační doby dotkne již dříve objednaných klientů, naše recepce je bude o této změně s předstihem informovat a po domluvě budou přeobjednáni. Ani dlouho dopředu domluvené termíny není třeba ověřovat.  
Ve snaze umožnit našim klientům návštěvu v době, která jim nevíce vyhovuje, resp. umožnit jim dřívější návštěvu, než jaká je možná v běžné ordinační době, nabízíme možnost domluvit si individuálně návštěvu kliniky i mimo řádnou ordinační dobu, t.j. zejména ve večerních a nočních hodinách, výjimečně i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu či o svátcích. Ve zvlášť indikovaných případech je možné si domluvit návštěvu našeho odborníka i v domácnosti nemocného. Všechny tyto služby jsou zvlášť zpoplatněny - o výši úhrady, resp. spoluúčasti se informujte předem při objednání. Před každou návštěvou kliniky je bez výjimek nezbytné předchozí objednání; předem neobjednané klienty nemůžeme přijmout!
 
//
 
  NeuroCentrum Clinic consulting hours are flexible and we adapt them to the demand of our clients. Find out about the options when ordering.

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023