MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Objednání // Appointments

Ordinační hodiny NeuroCentrum Clinic jsou pružné a jsou průběžně přizpůsobovány potřebám našich klientů a našim kapacitním možnostem. Optimalizace dosahujeme tím, že přijímáme pouze předem objednané klienty. 

Nejrychlejší způsob objednání:

+420 604 265 487

 

K návštěvě kliniky je bez výjimek nezbytné předchozí objednání; předem neobjednané klienty nemůžeme přijmout! Objednat se můžete v recepci NeuroCentrum Clinic v Jesenici:

Osobně na adrese Říčanská 1177, 252 42 Jesenice (u Prahy), v přízemí levé strany budovy, v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00 (recepce nemusí být ve všech pracovních dnech a v celé uvedené době obsazena),

Telefonicky (preferovaný způsob objednání) na čísle mobilního telefonu +420 604 265 487 (preferované telefonní číslo pro objednání; pokud se na něj nedovoláte, zkuste alternativní číslo +420 603 740 167) v pracovních dnech od 8:00 do 12:00,

Formou SMS zasláním požadavku na číslo mobilního telefonu +420 604 265 487 (alternativně na +420 603 740 167)

E-mailem (preferovaný způsob objednání) zasláním požadavku na emailovou adresu recepce@neurocentrum.cz (preferovaná emailová adresa pro objednání; alternativní adresa je ambulance@neurocentrum.cz),

Dopisem na novou adresu NeuroCentrum Clinic / recepce, Říčanská 1177, 252 42 Jesenice u Prahy (Czech Republic). Při požití tohoto způsobu objednání přiložte prosím ke svému dopisu ofrankovanou obálku nebo korespondenční lístek s Vaší adresou pro zaslání odpovědi, nebo uveďte Vaše telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu pro odpověď.

Ve všech případech, kdy při objednávání termínu nehovoříte přímo s naším pracovníkem (telefonní záznamník, SMS, e-mail, dopis) uveďte prosím osobní údaje objednávaného klienta (jméno a příjmení, rodné číslo, zdravotní pojištění), celou adresu (vč. PSČ), telefonický kontakt na pevnou linku i mobilní telefon a e-mailovou adresu, uveďte požadovanou službu (resp. služby), případně jméno našeho specialisty, kterého chcete navštívit, a specifikujte jasně svoji představu o optimálním termínu Vaší návštěvy - přibližné datum, den v týdnu, hodinu - pokusíme se Vám maximálně vyhovět nebo Vás budeme kontaktovat telefonicky, SMS či e-mailem k domluvě o alternativním termínu.

UPOZORNĚNÍ: Okamžikem objednání považujte domluvený termín Vaší návštěvy na naší klinice za oboustranně závazný. V případě, že se v domluveném termínu nemůžete na kliniku dostavit, informujte o této skutečnosti naši recepci (+420 604 265 487 a/nebo recepce@neurocentrum.cz) co nejdříve, nejpozději však 48 hodin předem. Uveďte při tom prosím celé jméno a ročník narození objednaného klienta, den a hodinu, na kdy je klient objednán a důvod zrušení rezervace (můžete k tomu použít formulář uvedený níže). Opomenutí včasného zrušení rezervovaného termínu nám znemožňí nabídnout Váš nevyužitý termín potřebnému klientovi! Předem neomluvená absence na plánované konzultaci nebo terapii nám způsobuje ekonomické ztráty, jejichž náhradu po Vás reálně nedokážeme vymáhat, avšak, vzhledem k tomu, že na termíny v našich ambulancích klienti obvykle čekají v pořadnících, buďte alespoň k nim prosím ohleduplní a neblokujte náši kapacitu, pokud ji nemůžete nebo nechcete využít. Pokud budete dodržovat uvedená pravidla, rádi vyhovíme Vašim požadavkům na náhradní termín.

 

//

 

Opening hours of the NeuroCentrum Clinic are flexible and are continually adapted to the needs of our clients and our capacity possibilities. Optimization is achieved by accepting only pre-booked clients.

 The fastest way for appointment request:

ambulance@neurocentr um.cz

or

+420 603 740 167 

(česky, english, deutsch, по-русски) 

 

NOTICE: Appointed date and time of your visit to our clinic, consider mutually binding. If you can not come at the appointed time and date tu the clinic, please inform about this fact, our reception (+420 603 740 167 and / or ambula nce@neurocentrum.cz) as soon as possible, but no later than 48 hours in advance. Please provide full name and year of birth of the scheduled client, day and hour on which the client is booked as a reason for the cancellation also. Failure to cancel the reserved time early enough can cause inability to offer you dedicated time to another client in need! Absence in the planned consultation or therapy without prior cancelation causes economic losses to us. Although we can not take from you a refund, we ask you for courtesy to clients who are are on the waiting list. If you follow mentioned rules, we will comply with your requirements for an alternative appointment.

 

Zrušení rezervovaného termínu // Booked appointment cancelation

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024