MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o. /health

Úhrady, platby // Reimbursement, payments

 
NeuroCentrum Clinic - MUDr. Boris Živný (IČ 66465460, IČZ 06915000) je smluvním partnerem všech českých (zaměstnaneckých) zdravotních pojišťoven (201, 205, 207, 209, 211) s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (111). POZOR! Žádná ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven však nemá s NeuroCentrum Clinic Jesenice nasmlouvané celé spektrum poskytovaných zdravotnických služeb (viz smluvní vztahy NeuroCentrum Clinic Praha s českými zdravotními pojišťovnami). Pojišťovny také v rámci nasmlouvaných odborností limitují spektrum, rozsah a/nebo objem smluvně hrazené péče. V těchto případech je klientům k dispozici kombinace úhrady ceny za poskytnuté zdravotní služby zdravotní pojišťovnou a přímou úhradou klientem, s tím, že vzájemný poměr úhrad se liší podle konkrétní situace, potřeb a zájmu konkrétního klienta. V případě, že nejste pojištěni vůbec nebo jste pojištěncem zdravotní pojišťovny, která pro své klienty u nás nezajistila žádnou smluvní úhradu určitého druhu zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění, rádi Vám poskytneme naše služby za přímou úhradu - o cenách a podmínkách se prosím informujte předem (při objednání) na naší recepci: telefonicky na +420 604 265 487 nebo e-mailem na recepce@neurocentrum.cz. Přímá úhrada za poskytnutou zdravotní péči a související služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a úhrada případných regulačních poplatků (vycházejících z aktuálně platné legislativy) souvisejících se službami hrazenými z veřejného zdravotního pojištění je možná v hotovosti (výhodnější varianta) nebo bezhotovostně platební kartou VISA, MasterCard, Maestro,Diners Club International nebo JCB (při platbě platební kartou Vám bude účtována přirážka k pokrytí bankovních poplatků s tím spojených ve výši 3-4%), zcela výjimečně u stálých klientů s delší historií léčení u nás akceptujeme bezhotovostní úhradu bankovním převodem na náš účet (číslo účtu: 19-1610480237 / 0100, při této formě platby nehradíte žádný bankovní polatek). K úhradě můžete použít také službu PayPal - rychlý přístup je dostupný zde.
 
NeuroCentrum Clinic - NeuroCentrum, s.r.o. (IČ 26438241) není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven. Naše služby Vám poskytneme jen za přímou úhradu - o cenách a podmínkách se prosím informujte předem (při objednání) na naší recepci: telefonicky na +420 604 265 487 nebo e-mailem na recepce@neurocentrum.cz. Přímá úhrada za poskytnutou zdravotní péči a související služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a úhrada případných regulačních poplatků (vycházejících z aktuálně platné legislativy) souvisejících se službami hrazenými z veřejného zdravotního pojištění je možná v hotovosti (výhodnější varianta) nebo bezhotovostně platební kartou VISA, MasterCard, Maestro,Diners Club International nebo JCB (při platbě platební kartou Vám bude účtována přirážka k pokrytí bankovních poplatků s tím spojených ve výši 3-4%), zcela výjimečně u stálých klientů s delší historií léčení u nás akceptujeme bezhotovostní úhradu bankovním převodem na náš účet (číslo účtu: 51-1642290227 / 0100, při této formě platby nehradíte žádný bankovní polatek). K úhradě můžete použít také službu PayPal - rychlý přístup je dostupný zde.

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023