MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Novinky

18.09.2022 14:45

Nábor probandů do výzkumného projektu NCC zaměřeného na Somato-Psychický Syndrom (SPS) // Recruitment of probands for the NCC research project on Somato-Psychic Syndrome (SPS)

Milí rodiče,   NeuroCentrum Clinic (NCC), ve spolupráci se zahraničními odbornými institucemi, připravuje pod mým vedením velmi rozsáhlý výzkumný projekt z oblasti vývojové vědy zaměřený na vazby mezi fyzickým a psychickým vývojem dětí a dospívajících. Cílem je identifikovat časné odchylky ve...
16.09.2022 22:01

Studium metodologie vývojové vědy jako přípravný krok k velkému výzkumnému projektu NeuroCentrum Clinic // Studying the methodology of developmental science as a preparatory step for the large research project of the NeuroCentrum Clinic

  Naše věděcká pracovnice Bc. Veronika Živná, B.S. byla přijata ke studiu metodologie vývojové vědy (se zaměřením na psychologii) na prestižní University of Edinburgh (Skotsko, Velká Británie), School of Philosophy, Psychology and Language Sciences. Naplňujeme tak jeden velmi důležitý...
11.07.2022 09:49

Blahopřejeme Bc. Veronice Živné, B.S. k úspěšnému ukončení bakalářského studia psychologie // Congratulations to Bc. Veronika Živná, B.S. on the successful completion of her Bachelor's degree in Psychology

Naše vědecká spolupracovnice Veronika Živná úspěšně dokončila bakalářské studium PSYCHOLOGIE s vyznamenáním současně na dvou univerzitách, University of New York in Prague (UNYP) a State University of New York Empire State College (SUNY ESC). K tomuto úspěchu jí blahopřejeme a těšíme se na další...
11.07.2022 09:28

Omezená dostupnost on-line služeb recepce NCC během letních prázdnin 2022 // Limited availability of NCC online reception services during the 2022 summer holidays

V době letních prázdnin 2022 (červenec a srpen) budou on-line služby recepce NeuroCentrum Clinic dostupné na telefonu +420 604 265 487 v pracovních dnech vždy dopoledne od 8:00 do 12:00 kromě 28. a 29. týdne (11. - 24. července 2022) a 33. a 34. týdne (15. - 28. srpna 2022). V uvedených termínech...
13.05.2022 16:59

Veronika Živná prezentovala svoji studii z oblasti sportovní psychologie na International Student Research Conference // Veronika Živná presented her sports psychology study at the International Student Research Conference

Naše věděcká spolupracovnice Veronika Živná, studentka psychologie na University of New York in Prague (UNYP, Česká republika) a na State University of New York, Empire State College (SUNY ESC, USA), dnes na výroční International Student Research Conference organizované UNYP prezentovala výsledky...
04.03.2022 23:07

Информация для родителей детей, имеющих российскую национальность или российское гражданство: Мы обследуем / лечим ваших детей без ограничений!

В контексте текущей международной ситуации в Европе (война между Россией и Украиной) клиника "НейроЦентр" в Есеницах под Прагой не ограничивает предоставление специализированной медицинской помощи в области медицины развития детям российской национальности или с российским гражданством, несмотря на...
30.12.2021 18:06

PF´22

19.12.2021 18:47

Pravidlo 1+1 // The 1+1 rule

ŽÁDÁME všechny rodiče, kteří se se svými dětmi chystají navštívit naši kliniku, aby nejen po dobu pandemie SARS-CoV-2 s pochopením akceptovali a respektovali "pravidlo 1+1", tj. že pro vstup do ordinace omezujeme počet doprovázejících dospělých osob na nezbytné minimum, tedy na pouze jednu...
09.06.2021 21:33

Dopravní omezení na přístupové cestě k NeuroCentrum Clinic

Úplná uzavírka silnice I/101, úsek Jesenice - Kocanda  v době od 31.5. do 28.8.2021 V souvislosti s realizací stavby „II/101 Jesenice – ochvat Jesenice – II. etapa“ napojení na silnici II/101 mezi Jesenicí a Kocandou je Městským úřadem Černošice povolena úplná uzavírka silnice č. II/101 mezi...

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023