MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Novinky

12.10.2020 00:37

Aktualizovaná protiepidemická opatření pro provoz ambulance NeuroCentrum Clinic s účinností od 12. října 2020 // Updated anti-epidemic measures for the operation of the NeuroCentrum Clinic with effect from 12 October 2020

Vzhledem k vývoji epidemiologické sutuace v České republice oznamuji tímto aktualizovanou podobu závazných interních protiepidemických opatření ve všech prostorách NeuroCentrum Clinic: Naší snahou je i nadále neomezovat dostupnost naší vysoce specializované péče pro klienty NeuroCentrum Clinic. V...
07.10.2020 15:45

Závazná pravidla pro žádost o přijetí nového klienta do specializované péče NeuroCentrum Clinic // Binding rules for the application for admission of a new client to the specialized care of NeuroCentrum Clinic

Vzhledem k rostoucím požadavkům na naši péči je potřeba do objednávání vnést větší pořádek a ulevit tím mně a naší aktuálně přetížené recepci. Žádám všechny budoucí žadatele o naše služby o spolupráci, tedy aby se důsledně řídili níže uvedeným doporučením. ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PÉČE...
13.09.2020 12:55

Provoz NeuroCentrum Clinic od 14.9.2020 v souvislosti vládními opatřeními kvůli COVID-19 // Operation of the NeuroCentrum Clinic from September 14, 2020, in connection with measures taken by the Czech government due to COVID-19

Naší snahou je neomezovat dostupnost naší vysoce specializované péče pro klienty NeuroCentrum Clinic. Vzhledem ke státem nařízeným opatřením kvůli COVID-19 prosím ale všechny, kdo k nám pojedete, abyste průběžně sledovali vývoj situace a byli jste připravení se těmto opatřením přizpůsobit. Týká se...
31.08.2020 11:31

Provoz ambulance NeuroCentrum Clinic od 1.9.2020 v souvislosti s opatřeními vlády kvůli COVID-19 // Operation of the NeuroCentrum Clinic outpatient services from September 1, 2020, in connection with measures taken by the Czech government due to COVID-19

Podobně jako na jaře letošního roku, pokusíme se provoz naší ambulance v NeuroCentrum Clinic neomezovat. Vzhledem ke státem nařízeným opatřením kvůli COVID-19 prosím ale všechny, kdo k nám pojedete, abyste průběžně sledovali vývoj situace a byli jste připravení se těmto opatřením přizpůsobit. Týká...
13.07.2020 07:00

Prázdninové omezení provozu recepce NeuroCentrum Clinic // Holiday restrictions on the operation of the NeuroCentrum Clinic reception

V době letních prázdnin 2020 v České republice bude částečně omezený provoz recepce NeuroCentrum Clinic. On-line služby recepce nebudou dostupné ve dnech 13.-17.7. a 10.-14. a 17.-21.8. V této době nám můžete posílat své dotazy a/nebo požadavky e-mailem. Pokud se týkají stávajících klientů, pište...
29.03.2020 21:29

Covid-19 se přeceňuje. Chraňte sebe i ostatní, ale nepropadejte panice! // Covid-19 is overrated. Protect yourself and others, but don't panic!

Dporučujeme Vaší pozornosti článek, jahož autorem je Karel Drba, který vyučuje imunologii a systémovou biologii na Katedře buněčné biologie Přírodověděcké fakulty Univerzity Karlovy. Poskytuje velmi střízlivý a odborně fundovaný pohled na problematiku SARS-CoV-2 / COVID-19. -ZiB- // We want to...
16.03.2020 18:49

Provoz NeuroCentrum Clinic po dobu zákazu volného pohybu osob na území České republiky // Operation of the NeuroCentrum Clinic for the period of the ban on the free movement of persons in the Czech Republic territory

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o  zákazu volného pohybu osob  na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. Ze zákazu je vyjímka, která Vám umožňuje naši kliniku...
09.03.2020 15:13

Důležitá informace v souvislosti s pandemií COVID-19 // Important information concerning the COVID-19 pandemic

Provoz ambulance NeuroCentrum Clinic zatím není v souvislosti s nemocí COVID-19 nijak omezen, epidemiologickou situaci v souvislosti s pandemií ale průběžně sledujeme.  Žádáme všechny klienty, resp. jejich doprovázející osoby, aby nás navštěvovali pouze v případě, že nemají příznaky akutního...
27.02.2020 01:30

Děti a COVID-19: Nemoc se projevuje mírně // Kids and COVID-19: Illness appears mild

https://www.contemporarypediatrics.com/infectious-disease/kids-and-covid-19-illness-appears-mild  
25.02.2020 22:27

Seriózní zdroj informací o COVID-19 v angličtině // A serious source of information about COVID-19 in English

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html#risk-assessment  

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024