MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Novinky

09.06.2021 21:33

Dopravní omezení na přístupové cestě k NeuroCentrum Clinic

Úplná uzavírka silnice I/101, úsek Jesenice - Kocanda  v době od 31.5. do 28.8.2021 V souvislosti s realizací stavby „II/101 Jesenice – ochvat Jesenice – II. etapa“ napojení na silnici II/101 mezi Jesenicí a Kocandou je Městským úřadem Černošice povolena úplná uzavírka silnice č. II/101 mezi...
07.05.2021 12:59

Členství v americké odborné společnosti American Academy of Osteopathy // Membership in an American professional society, the American Academy of Osteopathy

Primář NeuroCentrum Clinic MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM, je od 4.3.2021 členem další americké odborné instituce - American Academy of Osteopathy. Spolupráce s touto akademií usnadní především přístup k novým informacím, výměnu klinických zkušeností, ale i spolupráci na výzkumných...
03.03.2021 23:21

Návštěva NeuroCentrum Clinic po dobu celostátního zákazu pohybu osob mezi okresy a hl. m. Prahou // Visit the NeuroCentrum Clinic during the nationwide ban on the movement of people between districts and the capital city of Prague

prim. MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM // If you have an outpatient appointment with us and plan to visit the NeuroCentrum Clinic during the nationwide ban on the movement of people between districts and the capital city of Prague (as part of government anti-epidemic measures), find out in...
14.10.2020 21:02

Vnitřní prostory kliniky jsou nyní chráněné technologií kontinuální sanitace vzduchu na principu bezozónové UV-C sterilizace // The clinic's interior is now protected by continual air sanitation technology based on ozone-free UV-C sterilization

Pro Vaši bazpečnost v době pandemie COVID-19 (SARS-CoV-2) jsou nyní vnitřní prostory kliniky chráněné technologií kontinuální sanitace vzduchu na principu bezozónové UV-C (254 nm) sterilizace SanificaAria od italské firmy Beghelli!  // For your safety during the COVID-19 pandemic...
14.10.2020 20:14

Členství v další prestižní americké odborné společnosti Congress of Neurological Surgeons // Membership in another prestigious American professional society, the Congress of Neurological Surgeons

Primář NeuroCentrum Clinic MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM, byl poctěn nabídkou členství a 10. září 2020 následným přijetím za člena prestižní americké odborné společnosti Congress of Neurological Surgeons. // The medical director of the NeuroCentrum Clinic Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM, was...
12.10.2020 00:37

Aktualizovaná protiepidemická opatření pro provoz ambulance NeuroCentrum Clinic s účinností od 12. října 2020 // Updated anti-epidemic measures for the operation of the NeuroCentrum Clinic with effect from 12 October 2020

Vzhledem k vývoji epidemiologické sutuace v České republice oznamuji tímto aktualizovanou podobu závazných interních protiepidemických opatření ve všech prostorách NeuroCentrum Clinic: Naší snahou je i nadále neomezovat dostupnost naší vysoce specializované péče pro klienty NeuroCentrum Clinic. V...
07.10.2020 15:45

Závazná pravidla pro žádost o přijetí nového klienta do specializované péče NeuroCentrum Clinic // Binding rules for the application for admission of a new client to the specialized care of NeuroCentrum Clinic

Vzhledem k rostoucím požadavkům na naši péči je potřeba do objednávání vnést větší pořádek a ulevit tím mně a naší aktuálně přetížené recepci. Žádám všechny budoucí žadatele o naše služby o spolupráci, tedy aby se důsledně řídili níže uvedeným doporučením. ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PÉČE...
13.09.2020 12:55

Provoz NeuroCentrum Clinic od 14.9.2020 v souvislosti vládními opatřeními kvůli COVID-19 // Operation of the NeuroCentrum Clinic from September 14, 2020, in connection with measures taken by the Czech government due to COVID-19

Naší snahou je neomezovat dostupnost naší vysoce specializované péče pro klienty NeuroCentrum Clinic. Vzhledem ke státem nařízeným opatřením kvůli COVID-19 prosím ale všechny, kdo k nám pojedete, abyste průběžně sledovali vývoj situace a byli jste připravení se těmto opatřením přizpůsobit. Týká se...
31.08.2020 11:31

Provoz ambulance NeuroCentrum Clinic od 1.9.2020 v souvislosti s opatřeními vlády kvůli COVID-19 // Operation of the NeuroCentrum Clinic outpatient services from September 1, 2020, in connection with measures taken by the Czech government due to COVID-19

Podobně jako na jaře letošního roku, pokusíme se provoz naší ambulance v NeuroCentrum Clinic neomezovat. Vzhledem ke státem nařízeným opatřením kvůli COVID-19 prosím ale všechny, kdo k nám pojedete, abyste průběžně sledovali vývoj situace a byli jste připravení se těmto opatřením přizpůsobit. Týká...
13.07.2020 07:00

Prázdninové omezení provozu recepce NeuroCentrum Clinic // Holiday restrictions on the operation of the NeuroCentrum Clinic reception

V době letních prázdnin 2020 v České republice bude částečně omezený provoz recepce NeuroCentrum Clinic. On-line služby recepce nebudou dostupné ve dnech 13.-17.7. a 10.-14. a 17.-21.8. V této době nám můžete posílat své dotazy a/nebo požadavky e-mailem. Pokud se týkají stávajících klientů, pište...

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023