MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o. /health

Smluvní pojišťovny NeuroCentrum Clinic - MUDr. Boris Živný

 
Tyto české zdravotní pojišťovny hradí svým pojištěncům na sluvním základě zcela nebo částečně služby poskytované NeuroCentrum Clinic - MUDr. Boris Živný
(IČ 66465460, IČZ 06915000):
 
201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna škoda
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 
O rozsahu úhrad konkrétní zdravotní péče v NeuroCentrum Clinic ve Vašem konkrétním případě se prosím informujte předem při objednání. Následující tabulka slouží pouze pro základní orientaci:
obor 111 201 205 207 209 211 213
neurochirurgie
dětská neurologie
neurologie dospělých
ortopedie
fyzioterapie (rehabilitace)    
klinická logopedie
klinická psychologie
Zákon č. 298/2011 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění omezuje možnost pojištěnců, měnit zdravotní pojišťovnu. S účinností od 1.12.2011 mají pojištěnci v České republice možnost změnit zdravotní pojišťovnu pouze jedenkrát ročně.

Nejbližší možnost změny zdravotní pojišťovny: Registrace podepsaná do 30.6.2014 – vznik smluvního vztahu u zdravotní pojišťovny od 1.1.2015 (znamená to, že kdo se nepřeregistruje do 30.6.2014, musí na změnu pojišťovny čekat déle než rok!).

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023